Healthy Mind

Fós ag cuardach rúin don bhliain nua? leanaigí teachtaireacht donal walsh.

B’fhéidir gurb é ceann dosna rudaí is tábhachtaí gur féidir leat a bhaint amach i mbliana ná an mana inspioráideach a raibh ag Donal Walsh, an déagóir óg ó Chiarraí ná “Live Life” a chur i gcleachtadh.

 Spreag Elma Walsh, máthair Donal, ag a shochraid ag 15 Bealtaine 2013, daoine óga na focail ciallmhar a raibh ag Donal a leanúint “life is a precious gift which is irreplaceable.” Chomh maith leis seo, bhí sí ag iarraidh an mana cumhachta a raibh ag Donal a chur i bhfeidhm: Fuaireamar go léir an bronntanas lómhara na beatha agus níl féinmharú an freagra chun fadhbanna an tsaoil a réiteach.

 Cén fáth a raibh Donal buartha faoi daoine eile nuair a bhí sé ag fáil bháis? Bhí sé buartha faoi na daoine óga a raibh ag cur a lámh ina mbás féin agus cé chomh ard a raibh na staitisticí.  Bhí fhios aige go raibh rud mícheart agus bhí sé ag iarraidh stop a chur leis an stiogma agus an náire atá bainteach le meabhair shláinte. Fiú ag a sochraid féin bhí sé ag iarraidh an mana cumhachta a raibh aige a chur i bhfeidhm. Cinnte, tá Donal mar loinnir geall lonrach fós sa lá atá inniu ann.  Ba chosúil é le naomh an tslí ar mhúin sé dúinn cé chomh luachmhar agus fiúntach is atá an tsláinte agus an saol agus mhúin sé dúinn gur cheart dúinn a bheith buíoch as chuile rud atá againn beag nó mór. 

Is dócha an chéad uair a tháinig mé trasna ar Dhonal, bhí mo mháthair agus m’athair ag caint faoin alt álainn a scríobh an buachaill óg seo sa nuachtán Kerry’s Eye. Thosaigh mé ag léamh an ailt a bhí scríofa ag Donal – bhí a scéal thar a bheith cumhachtach. Tháinig ailse air trí huaire laistigh de cheithre bliana- an chéad uair a tháinig ailse air, ní raibh sé ach dhá bhliain déag d’aois agus bhí air glúin phróistéiseach a fháil.

Bhí Donal gafa le spórt: peil agus rugbaí go háirithe agus bhí díomá an domhain air mar bhí fhios aige nach n-imreodh sé spórt arís –  rud thar a bheith deacair d’éinne. Níor úsáid sé an galar uafásach mar leithscéal ar chor ar bith áfach.

Bhí sé chun a sheacht ndícheall a dhéanamh chun an lámh in uachtar a fháil ar an ailse.  Ach ag deireadh an ailt tháinig sé chun solais nach raibh aon leigheas eile dó agus go mbeadh sé ag imeacht ar shlí na fírinne.

Ní raibh mé in ann a chreidiúint cé chomh aibí agus cé chomh maith is a raibh sé ag glacadh go raibh ailse air agus ní raibh aon chóireáil ar fáil dó.

Leaid óg a bhí ag fulaingt le hailse le haghaidh ceithre bliana – an méid ama a bhí cáite aige san ospidéal, an méid am a bhí caite aige ag dul ó Chiarraí chuig Baile Átha Cliath le haghaidh ceimiteirpe, an méid ama a bhí caite aige ar an mbóthar agus anois ní raibh sé ach ag cur amú ama agus iarrachta.

Bhí fearg orm, ní raibh sé cothrom. Cén fáth go raibh air dul tríd an méid sin? Ach fós an rud a chuir iontas orm ná ní raibh fearg air. Ghlac sé leis an toradh diúltach agus chonaic sé an taobh dearfach don scéal. Dar leis, bhí plean ag Dia dó.

Bhí sé chun a bheith mar shiombail do dhaoine eile sa saol a bhí ag fulaingt agus bhí sé chun treoir agus dóchas a thabhairt dóibh. Is léir go raibh tionchar mór ag Dia agus creideamh ar shaol Dhonal. Tar éis gach a ghabh sé tríd, choimeád sé a chreideamh agus a mhisneach. Bhí meas mór agam ar Dhonal ina dhiaidh an ailt seo a léamh.

 Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an agallamh a rinne  Donal ar “Saturday Night Show” le Brendan O’Connor, labhair sé le hómós agus láidreacht  agus cé nach raibh sé ach sé bliana déag d’aois, ba léir go raibh sé tuisceanach agus go raibh fhios aige cad a tharlódh sa deireadh.  Ceapaim go raibh tionchar ollmhór aige ar beagnach gach duine sa tír an oíche sin. Bhí sé i mbéal an phobail tar éis an chláir. Cinnte, cé go raibh ailse air agus é ag fáil bháis ach an tslí a labhair sé faoin mheabhair shláinte.

Ní raibh sé ag iarraidh trua mar ghlac sé leis an méid a bhí i ndán dó. Bhí sé ag iarraidh a thuairim a cur in iúl do mhuintir na hÉireann faoi thábhachtach an tsaoil agus mar gur chuir sé as do go raibh an oiread sin daoine ag cur deireadh lena saol. 

 Bhí sé oscailte agus láidir. Labhair sé faoin ábhar – féinmharú agus meabhair shláinte. Ceapaim go raibh teachtaireacht láidir aige. Bhí cumhacht sa mhéid a dúirt sé.  D’iarr sé ar dhaoine, go háirithe daoine óga cabhair a lorg lena gcuid fadhbanna a réiteach. 

Dúirt sé leo go bhfuil daoine ann chun cabhair a thabhairt dóibh agus nach bhfuil ach aon bhealach amháin chun déileáil le do chuid fadhbanna: labhair le daoine agus faigh comhairle.

Tá sé deacair a chreidiúint fiú nach raibh an fear óg ach sé bliana déag d’aois agus é ag caint faoin ábhar a raibh chomh tromchúiseach.

Chaill Donal an troid fhada le hailse ar an 12 Bealtaine 2013, bhí beagnach chuile dhuine i gCiarraí croí briste – chiall siad laoch óg ach maireann a scéal fós.

Tá fhios agam go bhfuil rudaí deacair sa lá atá inniu ann, tagann droch scéalta amach lá i ndiaidh lae. B’fhéidir go bhfuil go leor chloiste agat faoina “January Blues” go bhfuil tú fhéin beagnach “thíos” leis an méid rudaí uafásach atá ag tarlú.

Caithfimid a bheith dóchasach áfach tá rudaí diúltach ag tarlú i mbeagnach gach cearn don domhan ach tá rudaí dearfach ar siúl freisin –  caithfimid an taobh geal don scéal a fheiceáil. Tá Donal mar shiombail do dhaoine eile sa saol atá ag fulaingt leis an mana a bhí aige:  “Each day is a gift not a given right.”

Tá an fhírinne ag baint leis an ráiteas sin agus ba cheart dúinn é a leanúint.

Tá treoir agus dóchas ag baint leis an teachtaireacht dearfach seo agus ba cheart dúinn ár seacht ndícheall a dhéanamh chun é a leanúint, ba cheart ag gach duine dul agus an taitneamh is fearr a bhaint as an saol má tá tú ag fulaingt nó mura bhfuil. Tá an saol deacair ach caithfimid a bheith misneach.

Cinnte bhí tionchar éifeachtach ag an teachtaireacht a raibh ag Donal níl fhios againn cad atá chun tarlú amárach. Is féidir gach rud a bheith athraithe ó bhun go barr i gceann cúpla nóiméad sin an fáth go gcaithfimid maireachtáil ar nós gurb é seo ár lá deireanach ar an saol seo. Tá inniu deimhneach, níl amárach.

Má tá tú chun aon rud a dhéanamh don bhliain nua – tabhair aire duit féin agus do chlann agus do chairde. Bainigí sult as na rudaí beaga sa saol, déan na rudaí a bhaineann tú sásamh as, chuir dúshláin romhat, bí cróga  agus mar a dúirt Donal “Live Life”.