Gaeilge

Caillte i gCorr-Rud darbh Ainm ‘Headspace’?

Tagaim orm sáinnithe sa saol faoi láthair. Deirim sáinnithe ach b’fhéidir b’fhearr leis an téarma i bponc nó in abar mar mothaítear nach bhfuilim ag bogadh fiú; ag déanamh tada ba chóir dom a dhéanamh! Agus ceard é an corr-rud atá ag tarraingt m’aird ón saol, ó mo fhreagrachtaí atá ar mo dhulgais? Is ea é gaol tocsaineach.

Tuigtear gach uile dhuine an chumhacht bhainteach le buanmhothúchán de an-chion a bheith agat ar dhuine, ach roimhe seo ní aithním an méid tionchar a bhí aige ormsa, an méid ‘head space’ a thóg sé uaimse. Bhí orm an béarlachas seo a úsáid mar bhí ceal aistriúcháin Gaeilge ar an bhfocal ar líne; mar sin de rith sé liom céard is brí le ‘headspace’ dom?

Leath uair níos déanaí caite ar Google thug mé faoi deara an nasc idir é agus an dordfhocal, á scaipeadh ar feadh an dá bhliain anuas, nó an focal reatha is fuaithe le formhór do dhaoine sa lá atá inniu ann: an t-aireachas. As an liosta le háireamh de 6,510,000 torthaí ar Google, tá an chéad leathanach beagnach iomlán dírithe ar an aip nua darbh ainm ‘Headspace’ – ag cur an machnamh i gcomhthéacs leis an aireachas. Nó, de réir an tsuímh BusinessInsider ‘a means of making your life better.’ Mar sin de, an é ‘headspace’ toradh den aireachas? Agus dá ba rud é go n-éiróinn leis an staid mheabhrach ghlan seo an bhfuil orm fiche nóiméad sa lá a chaith ar an urlár, mo chos trasna ar a chéile agus ag dordán go stuama?

Thug Oxford Dictionaries léargas níos soiléire dom maidir le mo cheist casta. Is é an staid mheabhrach an duine nó a gcuid meon an sainmhíniú ar an gcoincheap teibí ‘headspace.’ Ag forbairt ar an bpointe sin is ea é cuid ama chun meabhrú go soiléir, gan srian agus chun a bheith saor óna mbrúnna intinne. Go bunúsach mar a deireann Urban Dictionary: ‘where your mind is at.’

Luaitear ‘gan srian’ ansin ach dar liomsa sin ceann de na seifteanna is mó cé chur i bhfeidhm ar do chuid ‘headspace.’ Ag labhairt le cara liom creideann í tá ‘headspace’ bunaithe ar: ‘ag mothú i gceannas ar do mhothúcháin agus fáil réidh don tsoiléireacht chun cine a dhéanamh nó smaoinigh ar cibé rud gan aon smaointe eile nó mothúcháin eile ag cur isteach orthu nó ar do chuid breithiúnas.’

Le linn an ailt seo á scríobh agam chríochnaigh mé an seinnliosta Spotify ‘Cheesy Hits!’ Sea, caoga amhráin. Dhá uair agus caoga is sé nóiméad níos déanaí – tháinig eipeafáine ar an ábhar orm. Fódaíodh ‘headspace’ san idé cé a ligeadh smaointe saoire agus cé acu a choinneáil smacht ar, agus iad a coimeád dearfach. Is féidir comparáid a tharraingt idir ‘headspace’ agus víreas. Athraíonn meon an víris ag breathnú ar na coinníollacha inmheánacha agus céard a ligtear neadú i d’aigne. Teastaíonn uait feabhas a chur ar do ‘headspace’? Athraigh ceard a chur i gcion ort.

Tuigim an tábhacht do mo ‘headspace’ agus mo shláinte mhearbhrach; cinnte go bhfuil an dá fhite fuaite. Aithním mo thionchar pearsanta féin cé a chur i bhfeidhm ar mo ‘headspace’ – Is é an ceol. Agus mé ite leis na leithéidí Sam Smith, Dua Lipa agus Gabrielle. Is cuma cé acu amhráin brónach nó amhráin cumhachtach. Ligeann na focail insan mo chuid smaointe dul ag spaisteoireacht ar an mbrón, ar an mbuachaill. Conas is féidir le mo mheon a hardú agus mé ag díriú mo smaointe saoire ar an rud a bhfuil ag cur isteach air? Cinnte gurbh é sin easpa smacht dearfach?

Mar fhocal scor uaim, rinne maitheas duit; athraigh an ceol agus le dóchas leanfaidh an chuid eile. Rinne maitheas dá ‘headspace’. Beadh ionas ort conas a chuideodh SClub 7 leis.