Is Oifigeach na Gaeilge agus Gnóthaí Cultúrtha d’Aontas na Mac Léinn Mhá Nuad é Aedraen Ó Dubhghaill. Toghadh mar Oifigeach na Gaeilge é ag comhdháil USI an gCéadaoin seo chaite agus labhair sé le Campus.ie..
Céard é an t-éacht is mó atá tú bródúil as agus tú ag feidhmiú mar Oifigeach na Gaeilge i Maigh Nuad?
Bhuel tá dhá rud, is dóigh. D’éirigh liom Polasaí na Gaeilge a chur i bhfeidhm i gceart agus anois beidh sé i bhfeidhm ar an Aontas don chéad bhliain eile de réir an bhunreachta faoi láthair. Bhí sé scríofa ag an Iar Oifigeach ach d’éirigh liom é a chur i bhfeidhm agus d’éirigh go maith liom leis, so táim happy out faoi sin!  An darna rud ná gur éirigh liom tuairim na mac léinn a chur in iúl d’údaráis na hOllscoile ó thús na bliana mar gheall ar athbhrandáil na hOllscoile.  
 
Ghabh údaráis na hOllscoile leithscéal, ní hamháin le lucht na Gaeilge ach le mic léinn na hOllscoile go ginearálta mar gheall ar an easpa Gaeilge a bhí le feiceáil agus tá athrú théis teacht ar sin agus measaim gur mór an rud é sin, toisc deireann daoine nach dtugann údaráis na hOllscoile mórán airde do na mic léinn ach ó shin, thuig siad gur rud mór é ní hamháin do lucht na Cuallachta nó lucht na Gaeilge, ach do chuile duine, agus go raibh an Ghaeilge mar chuid dár saol anseo agus mar chuid lárnach de shochaí na hOllscoile.
 
Céard iad na príomhaidhmeanna a bheidh agat agus tú i mbun an róil nua seo?
Táim chun tús a chur leis an bpost i mí Iúil agus an chéad rud atá sé i gceist agam déanamh ná suirbhé nó tuairisc a chur le chéile uaidh na coláistí ar fad atá bainteach le hAontas na Mac Léinn in Éirinn mar gheall ar chúrsaí teanga agus ar chúrsaí Ghaeilge.  
 
Le trí bhliain anuas tá an-athrú tagtha ar mheon i leith na Gaeilge, go háirithe théis Lá Mór na Gaeilge, a tharla an t-am seo anuraidh, so táim ag ceapadh go gcaithfidh na comhlachtaí éagsúla a bhíonn ag plé le cúrsaí teanga; AMLÉ, Foras na Gaeilge, Raidió na Gaeltachta, TG4, RTÉ go gcaithfimid athrú a dhéanamh ar an mbealach atá an teanga á chur i bhfeidhm againn.  
 
Tá na rudaí atá ag teastáil théis athrú mar gheall ar dhúiseacht mhór maidir le cearta teanga, so sula dhéanaimse aon rud rómhór, ba mhaith liom an tuairisc sin a dhéanamh le linn an tsamhraidh, sula gcasaim leis na gCumainn Gaelaigh ag deireadh mhí Mheán Fómhair.
 
Cén lochtanna nó laigí atá ag USI faoi láthair maidir leis an nGaeilge, dar leat, atá tú ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh orthu nó a réiteach?
Is dóigh gur aitheantas na teanga ar fheachtais éagsúla nach bhfuil bainteach léi.  Tá siad thar cionn le linn Seachtain na Gaeilge agus nuair atá aon rud mór ag tarlú ó thaobh chúrsaí Gaeilge de, bíonn íomhá AMLÉ air, ach táim ag súil go mbeidh an Ghaeilge taobh leis an mBéarla i chuile fheachtas a bhíonns ag AMLÉ, go háirithe Make Grá The Law agus an reifreann ag druidim linn.
 
Ach fiú dá mba rud é go mbeadh agóid ar siúil in aghaidh an bhuiséid ag dul ar aghaidh i mBaile Átha Cliath, mar shampla, go mbeadh comharthaí Gaeilge in aice le cinn as Béarla; go mbeadh an teanga mar chuid nádúrtha de na feachtais agus an obair.  
 
Bhí me ag labhairt leis na hoifigigh eile a bheidh me ag obair leo agus tá an t-ádh liom, mar go tuigeann siad é sin agus tá siad thar a bheith dearfach i leith na teanga.
 
Chomh maith le sin, an teanga ar líne, táim ag ceapadh go gcaithfimid athbhreathnú a dhéanamh ar shuíomh AMLÉ ó thaobh aitheantas na teanga de agus caighdean na teanga de.  Freisin, nuair atá rudaí á fhógairt acu go mbeidís i gcónaí dátheangach -  rudaí mar sin.
 
An féidir cur síos a dhéanamh ar an tábhacht a bhraitheann tú go bhfuil ann Oifigeach na Gaeilge a bheith ag eagraíocht mar USI?
Is eagraíocht náisiúnta iad AMLÉ agus bíonn siad ag obair in aonacht le hAontais na Mac Léinn i tuaisceart na tíre chomh maith. Mar chuid dár gcultúr chuile áit sa tír seo tá sé fíothábhachtach go bhfuil comhlacht chomh mór le hAMLÉ páirteach leis an nGaeilge agus go léiríonn siad tábhacht na teanga - go háirithe toisc an méid cumainn agus cuallachtaí Gaeilge thart timpeall na tíre.
 
Tá an uimhir sin ag méadú a léiríonn go bhfuil an Gaeilge níos gníomhaí níos lárnaí sa gcoláistí.  Measaim go bhfuil sé sin fíorthábhachtach, agus léiríonn sé sin go dteastaíonn Leasuachtarán na Gaeilge ó AMLÉ.
 
Céard é an difríocht idir an ról seo agus, abair, stiúrthóir na mac léinn le Conradh na Gaeilge a bhíonn ag obair leis na gCumainn Gaelaigh?
Bheinn ag súil go mbeinn ag déanamh i bhfad níos mó oibre ar an talamh, ag casadh leo go rialta agus mar sin de.  Tá taithí agam fhéin mar mhac léinn sa lá atá inniu, tuigim na deacrachtaí a bhíonns ag Gaeilgeoirí i suíomh na hOllscoile. Is dóigh go mbeinn mar dhuine dá gcuid fhéin, go mbeidís in ann labhairt liom ar bhealach neamhfhoirmeáilte.
 
An bhfuil aon ghnéithe nó feachtais eile, seachas an Ghaeilge, luaigh tú Make Grá The Law mar shampla, ag USI ar mhaith leat bheith bainteach leo nó a mbeifeá paiseanta futhú? 
Bhuel aon fheachtais a bheidh, acu déanfaidh mé mo dhícheall an Ghaeilge a chur leo.
 
Táim paiseanta freisin faoi tháillí na mac léinn - mar chuile mac léinn sa tír - agus go bhfuil siad ag méadú le roinnt blianta anuas.  An tAire Jan O’ Sullivan, áfach, sílim gur duine ata inti gur féidir linn dul ag obair léi agus go dtuigeann sí go gcaithfear stop a chur leis an méadú seo agus nach bhfuil mic léinn na tíre in ann seasamh le rudaí mar seo níos mó.
 
Post páirtaimseartha é seo, an bhfuil aon phleananna eile agat don tréimhse ina mbeidh tú le USI?
Tá súil agam fanacht san ollscoil, tá súil agam tabhairt faoi mháistreacht don chéad bhliain eile - b’fhéidir nach bhfaighidh mé é ach táim dóchasach faoi láthair!
 
Agus - ceist deas le críochnú! - céard é an seanfhocal is fearr leat agus cén fáth?
Níl íseal ná uasal ach thíos seal is thuas seal, mar b’shin an chaoi a mbíonn an saol seo i gcónaí!