An bhfuil suim agat inti?
Tá Meangadh Fíbín ag lorg láithreoir spleodrach agus cumasach chun sraith eolaíochta do dhaoine óga a láithriú do TG4. Sraith eolaíochta shiamsúil é MISE EINSTEIN, dírithe ar dhaoine óga 8-12 bliain d’aois a thabharfaidh léargas físiúil agus taitneamhach ar an eolaíocht agus ar an timpeallacht.
Tá sé tábhachtach go mbeadh cúlra Eolaíochta agus spéis faoi leith i gcúrsa eolaíochta ag an láithreoir.
Tá Gaeilge líofa riachtanach.
Seol mír ghairid maraon le CV chuig Meangadh@gmail.com roimh
Dé Céadaoin 18ú Feabhra.
Má tá breis eolais á lorg, glaoigh ar (Siobhán) 091 505855.