In ionad Gaeilgeoir na Seachtaine, beidh ‘Imeacht na Míosa’ againn anseo ar Campus.ie uair amháin in aghaidh na míosa.
An smaoineamh atá ann ná dul leas a bhaint as an inspioráid atá curtha ar fáil ag Gaeilgeoirí na míosa seo (TADGH, Scott De Buitléir agus Miriam O’Callaghan) agus deiseanna a chur ar fáil d’ár léitheoirí feabhas a chur ar bhur gcuid Gaeilge!
 
Aclaíocht
Má tá sé ar intinn agat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge, mar aon le píosa aclaíochta a dhéanamh, cuireann www.letswalkandtalk.ie é seo ar fáil. Maireann an tsiúlóid uair go leith ar a mhéad agus imíonn sé ó Chearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill gach maidin dé hAoine ag a 11rn. Is bealach iontach é seo le bheith níos sláintiúla agus cairde nua a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir leis an siúlóid seo ag letswalkandtalk@dublincity.ie nó ag http://www.dublincity.ie/l%C3%A1thair-ghaeilge-l%C3%A1thair-ghaeilge/ime...
 
Ranganna Gaeilge
Más mian leat snas a chur ar do chuid Gaeilge ar bhealach níos foirmeálta, tá ranganna Gaeilge á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge, ar Sráid Fhearchair i lár na cathrach. Tá ranganna ar fáil d’fhoghlaimeoirí ag gach caighdeán agus ní gá ach dul chuig https://www.cnag.ie/ga/c%C3%BArsa%C3%AD/ianoid/baile-%C3%A1tha-cliath/23... le tuilleadh eolais a aimsiú faoi cén rang a bheadh ab fheiliúnaí duit. Is timpeallacht spreagúil, cairdiúil a chuirtear ar fáil i gConradh na Gaeilge agus má tá suim agat sa Ghaeilge, b’fhiú duit cuairt a thabhairt orthu. 
 
Saol Sóisialta 
‘Beatha teanga í a labhairt’ mar a deirtear, agus cuireann Club Chonradh na Gaeilge áit ar fáil do Ghaeilgeoirí (tosaitheoirí agus daoine líofa ina measc) lena gcuid Gaeilge a chleachtadh. Club oíche den scoth atá ann, agus an rud is fearr faoi ná nuair a dhúnann an Club ag a leathuair tar éis meán oíche, níl Coppers ach cúpla doras thíos an bhóthair! Mar a deir an suíomh idirlín de chuid an chlub, tá sé mar aidhm aige “caidreamh sóisialta, siamsaíocht agus caitheamh aimsire a chur ar fáil do dhaoine trí mheán na Gaeilge”. Tá sé cruthaithe ag saineolaithe an lae inniu go bhfoghlaimítear teanga níos tapúla nuair atá sé foghlamtha ar bhonn spraíúil, spreagúil. D’fhéadfá a bheith cinnte de go bhfoghlaimeofá an Ghaeilge ar ‘shift’ ann ar a laghad... Téigí chuig  www.anclub.ie bhur dturas chuig an Ghaeltacht a thosú, gan an chathair a fhágáil fiú!