Is tréimhse mhaith fhada é an Samhradh, agus uaireanta bíonn sé an-deacair ar fad d’am a líonadh go gníomhach. Seo cúpla rud gur féidir leat a úsáid chun an t-am a líonadh!
Saoire - imigh leat ag taisteal
Is féidir leat dul ar shaoire - le do chairde nó leat féin. Maidir le saoire a dhéanamh le do chairde, molfar duit suigh síos leo is na constaicí atá romhaibh a oibriú amach. Maidir le saoire thar sáile, caithfear an costas a leagadh amach agus a bheith ag sábháil go han-luath ar fad. Ach, muna bhfuil an t-airgead agaibh le saoire mhealltach i Las Vegas a bhaint amach, tá roinnt roghanna eile ann.  Is féidir teach amuigh faoin tuath a thógáil ar cíos, mar shampla tréiléar timpeall ar cheantar an Daingean, nó teach amuigh i ndroim taobh Chonamara. Má tá gluaisteán san ainriocht, is rogha bhreá éasca é seo. 
 
Más é an rud é nach bhfuil do chuid cairde chomh sásta le fálróid a shantú is go bhfuil tú, d’fhéadfá dul ar fánaíocht i d’aonar - “couch surfing” mar shampla! Is feiniméan nua go leor é seo, nuair a bhíonn tú ag braith ar chineáltas stráinséirí le leapacha a thabhairt duit agus tú ag taisteal i dtír nó trí thíortha éagsúla.
 
Tá rogha eile duit más é an rud é nach bhfuil airgead agat ach an oiread. Tugtar barriall - ar nós an natha “on a shoestring” - ar seo, agus is éard atá i gceist leis ná a bheith ag taisteal ar an mhéid is lú airgid is gur féidir leat.  Tá roinnt treoirsuíomh ar an idirlíon faoi, agus leideanna conas é a bhaint amach go sábhailte is go sláintiúil.
 
Féile!
Caithfear ag am éigin i do shaol freastail ar fhéile éigin- tá roinnt roghanna ar fáil ag braith ar an luí atá agat do sheánraí éagsúla.  Tá sraith ceol an-mhaith ag Electric Picnic don samhradh seo, ar ais go Stradbally le hainmneacha ollmhór mar Blur, Florence + the Machine agus Interpol ag coimeád ainm Electric Picnic  mar fhéile tíotánach ar an staitse idirnáisiúnta.  Ach, le praghas €229.50 ar thicéad, b’fhéidir nach bhfuil sé oiriúnach do gach duine - go háirithe nuair a chuirtear costasaí eile mar phuball maith (infheistíocht fíorluachmhar, go hairithe más é an rud é gur deireadh seachtaine bhaisteach a bheas ann), alcól , bhia, (an-chostasach ar fad as na díoltóirí bia is dí) san áireamh.  
 
Muna mhian leat an t-airgead sin uilig a chaitheamh ar rud mar EP, d’fhéadfá freastal ar roinnt féilte beaga ar an bpraghas céanna. Mar shampla, tá Indiependance(€99), Knockanstockan(€80) is Castlepalooza(€94) ar fail. Tá sraith mhaith de cheol Éireannach acu uilig, le bannaí mór mar Fight Like Apes ag Castlepalooza, agus O Emperor ag Knockanstockan.  Tá roinnt féilte eile thar sáile mar Benicássim sa Spáinne agus Coachella sa Mheiriceá  ach gan mhéid mhór airgead a shábháil, ní doigh go mbeidh deis ag cuid mhór dúinn freastal orthu!
 
Imeachtaí cultúrtha
Bíonn roinnt ócáidí cultúrtha ar siúl i rith an tsamhraidh chomh maith. Is áit iontach mhaith í Baile Átha Cliath dóibh, agus is deis iontach iad le blas a fháil de chultúr na tíre seo - agus roinnt tíortha eile timpeall an domhain.  Tá an Fhéile Idirnáisiúnta Litríochta ar siúl ón 16ú lá de mí Bealtaine go dtí an cheathrú lá is fichead, agus san ionad céanna beidh féile leabhar Bhaile Átha Cliath ar siúl, ón 12ú lá de mhí na Samhna go dtí an 15ú lá.  
 
Tá gradaim na n-ealaointóirí Éireannach & Bollywood Jalwa ar siúl ar an 19ú lá de mhí Meán Fómhair daoibh a bhfuil suim agaibh i rud éicint beagán níos éagsúla!  Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi rudaí iontacha suimiúla atá ar siúl i rith an tsamhraidh ar fáil ar líne:
 
Tá roinnt rudaí eile ar siúl timpeall na tíre chomh maith- más é an rud é go bhfuil suim agat iontu, mholfainn duit clárú le http://www.culturefox.ie/. Is acmhainn an-úsáideach ar fad le tuilleadh eolais a fháil faoi ócáidí cultúrtha atá ar fáil ar fud na háite.
 
Nó rud éigin beagáin éagsúil arís…
Tá rogha iontach ann chomh maith más é an rud é gur féidir leat an mhéid seo a bheartú isteach i do sceideal.  Braitheann an ceann seo go hiomlán ort féin- dá mbéifeá imithe do chuid mhaith de na laethanta saoire, ní oibreoidh sé.  Bíonn daoine ag teastáil i gcónaí ó Chumann Bhaile Átha Cliath um Fhóirithint ar Ainmhithe agus na gcumainn eile mar sin timpeall na tíre.  Bíonn daoine de dhíth le hainmhithe a thógáil isteach ina dtithe féin agus iad a chothú i gcomhair méid amá réamhshocraithe.  Is rud iontach maith é a dhéanamh do na hainmhithe iad féin.  Caithfear cat leis an bhfliú, nó madra le cos bhriste a thabhairt chun bisigh.  
 
Is séasúr na bpiscíní é anois,  mar shampla. Tá daoine ag teastáil chun aire a thabhairt dóibh, caidreamh caidiúil a chruthú leo agus iad a coimeád slán.  Tar éis b’fhéidir, 10 mí, tugtar ar ais iad le bheith uchtaithe go chlann éigin.  Bíonn chuile shaghas ainmhí acu de bharr tubaistí nó drochshaol a bheith acu. Ní mholfainn duit aire a thabhairt do choileáinín gan a bheith réidh dóibh, áfach- is glamairí iad do na chéad chúpla mí, agus níl aon mháistreacht acu ar a gcuid lamhnán ach an oiread! Níl aon chostas ort féin len é seo a dhéanamh.  
 
Tabharfar gach rud duit, agus níl ach ort an t-ainmhí a bhailiú agus a thabhairt ar ais.  Tá tuilleadh eolais le fail ar shuíomh idirlín an DSPCA ag http://www.dspca.ie/ nó ar na suíomhanna idirlín ag na cumainn d’ainmhithe i do cheantar féin.
 
Ar ais chuig an Ghaeltacht
Má tá suim agat sa teanga (agus déarfainn go bhfuil, is an t-alt seo á léamh agat) is rud an-taitneamhach agus luachmhar é tréimhse a chaitheamh i gceann de na Gaeltachtaí thart timpeall na tíre.  Cabhróidh sé go mór le do chuid tuiscint is do líofacht teanga.  Is deis iontach é buaileadh le daoine thart ar d’aois féin i suíomh iomlán nua, agus is rud luachmhar an oideachas a fhaigheann tú ann.
 
Is domhain iomlán difriúil é a bheith i measc na nGaeilgeoirí dúchasacha, agus déarfainn le héinne go bhfuil suim ar bith acu sa teanga tréimhse a chaitheamh i nGaeltacht Chonamara nó i gCiarraí. Tá roinnt deiseanna i rith an tsamhraidh chun an Ghaeilge a foghlaim agus a chleachtadh, mar shampla na Gaelchúrsaí ar siúl ar na hoileáin Árainn a ritheann don séasúr ar fad.
 
Pictiúr: Pink Sherbet Photography/Flickr