Healthy Body

Níl sé ró-dheireanach an t-ól a chaitheamh in-aer ar son fhorais croí na hÉireann

“Táimid ag impí ar an bpobal an t-ól a chaitheamh san aer i mí Eanáir ar son Fhorais Croí na hÉireann le haghaidh airgid rí-thábhachtach a bhailiú a bheidh á úsáid le dul i ngleic le galar croí agus stróc,” a dúirt Barry Dempsey CEO, Foras Croí na hÉireann.

Is é seo an chéad bhliain don fheachtas On The Dry. Is feachtas úr nua é a chuireann dúshlán roimh daoine gan aon alcól a ól don mhí le haghaidh a sláinte a fheabhsú ach chomh maith leis sin, airgead a bhailiú. Tá tú fós in ann clárú leo agus tabhairt faoin dúshlán seo ar an suíomh www.onthedry.ie

Tá neart daoine mór le rá ag éirí as an alcól ar feadh míosa agus ag tacú leis an bhfeachtais On The Dry, ina measc, an t-iar-pheileadóir peil Ghaelach Bernard Brogan, láithreoir The Voice Eoghan McDermott agus an t-aisteoir Caroline Morahan. Chomh maith le, Roz Purcell, Angela Scanlon, Karena Graham, Kelly Donegan, Lorna Weightman, Ruth Griffin agus Holly White.

Tá Foras Croí na hÉireann ag cuidiú le daoine Stay In, Stay Dry sa chaoi go bhfuil siad ag eagrú agus ag moladh neart imeachtaí taitneamhacha le linn na míosa ina measc, imeachtaí clainne nó fiú sa bhaile, fad is atá tú ag bailiú airgid. Beidh deis ag an gcéad 300 duine a bhailíonn an méid is mó airgid agus a bpáirtí páirt a ghlacadh sa dúshlán The Dry Run.

Beidh The Dry Run ar siúl Dé Sathairn, 7 Feabhra agus beidh neart dúshláin le déanamh timpeall Baile Átha Cliath, ina measc, ziplíne, sórbáil, agus ag dreapadh balla. Is í aidhm an dúshláin ná tabhairt faoi chomh sciobtha is atá tú in ann. Beidh leideanna á dtabhairt amach le linn an lae a thabharfaidh na rannpháirtí ó dhúshlán go dúshlán.

“Beidh mé féin ag clárú don fheachtas le haghaidh airgid a bhailiú. Tá neart cúnaimh agus smaointí d’imeachtaí gur féidir leat a dhéanamh ar feadh na míosa le fáil ar an suíomh on the dry,” a dúirt Dempsey.

Tagann 100,000 cás nua de ghalar croí agus stróc chun cinn in Éirinn ach bliain agus táthar ag súil go n-ardóidh an uimhir sin go 132,000 faoi 2020. Is é an dea-scéal ná gur féidir dul i ngleic leis an ngalar 80% den am. Ach le cinntiú go mbeidh na hacmhainní cuí ar fáil don Fhoras, teastaíonn uathu a bheith chomh hullmhaithe is atá siad in ann agus stop a chur le bás de bharr galar croí agus stróc.

Féadfaidh tú fós clár ar an suíomh On the dry nó más maith leat tuilleadh eolais, leanaigí an feachtas ar Facebook agus Twitter.

Photo:Independent.ie