Nights Out

Réalt na mara faoi sheol arís

Tá an scéal lonnaithe i gConamara, i Londain agus ar long an Ghorta Mhóir ar thuras go Nua Eabhrac sa bhliain 1847. Tá clú agus cáil idirnáisiúnta bainte amach ag an úrscéal le deich mbliain anuas.
 
Díríonn an dráma ar charachtair agus scéalta faoi leith ón úrscéal; cailín aimsire, tiarna talún atá i ngrá léi agus dúnmharfóir atá ag iarraidh díoltais a bhaint amach.  Léirítear téamaí láidre an bháis, bochtaineachta, bréaga, grá agus tinnis ar stáitse.
 
Tá clú bainte amach ag Moonfish Theatre as na léiriúcháin dhátheangacha a bhíonn á chur ar siúl acu.  Tá téamaí maidir le cúrsaí teanga, ceoil agus chultúir le sonrú go tréan i Réalt na Mara, a mheascann amhránaíocht agus stíl álainn fhísiúil le script dhátheangach atá sothuigthe fós dóibh siúd nach bhfuil Gaeilge acu.
 
Deir Ionia Ní Chróinín, bunaitheoir agus comh-stiúrthóir Moonfish Theatre Company go bhfuil níos mó i gceist leis an dráma seo ná aisteoireacht amháin agus go mbeidh “an scéal inste le ceol beo, le hamhráin, le híomhánna, agus le gluaiseacht fhuinniúil.”
 
Tosóidh an chamchuairt ar an 16 Meán Fómhair san áit chéanna as a d’eascair an léiriúchán cothrom na míosa seo bliain ó shin.  Léiríodh an dráma cumhachtach ar stáitse na Taibhdheirce don chéad uair mar chuid d’Fhéile Ealaíon na Gaillimhe, agus deir Ionia Ní Chróinín go bhfuil Moonfish Theatre ag súil le tabhairt faoi chamchuairt idirnáisiúnta amach anseo freisin.
 
Mairfidh an chamchuairt ó 16 Meán Fómhair go 24 Deireadh Fómhair, le léirithe ar siúil i nGaillimh, Baile Átha Cliath, Droichead Nua, Durlas, Caisleán an Bharraigh, Cill Chainnigh, Ceatharlach, Trá Lí, Sligeach agus An Uaimh.  
 
Is féidir ticéid a chur in áirithe ag http://moonfishtheatre.com/starofthesea/