General

Calling all gaeilgeoirÍ!

Campus.ie is Ireland’s largest independent student website, publishing articles on a huge range of student relevant topics, including sports, lifestyle, politics and fashion. We currently have an opening for a new section editor for the Gaeilge portion of our site and are excited to welcome applications from any and all student writers with a flair for the language. 
 
Being an Irish founded and run website, we at Campus know the importance of displaying our language proudly and utilising the great student writers we have through Irish. As a section editor, you will be responsible for coming up with weekly ideas for the section and collecting and subbing the articles that come in from our contributors. In turn, we hope to kick start our Gaeilge section again with some amazing content and make it an integral part of our site.
 
If you have experience with:
  • Sub-editing.
  • Coming up with ideas for articles/ content creation.
  • Coordinating a team.
  • Proficiency in the Irish language.
 
Then we want to hear from you! 
 
Writing and editing for Campus is an amazing opportunity to gain real-world experience working with a national website and to hone your skills as a journalist/editor. We also are in partnership with Independent News and Media and are in a position to offer our best contributors each year a summer internship with INM, which is invaluable experience in the world of journalism.
 
If you think you fit the bill and are interested in joining the team, please forward your CV, two examples of your work (articles you’ve written, blogposts etc.) and a cover letter explaining why you’d be great for the position to editor@campus.ie. Good luck!
 
Is é Campus.ie an suíomh idirlíon neamhspleach is mó in Éireann atá dírithe ar na mhic léinn, ag foilsiú ailt faoi go leor ábhair, cosúil le spoirt, saol mar dalta, polaitíocht agus faisean. Táimid ag lorg eagarthóir nua don cuid Gaeilge den suíomh agus táimid spreagtha ag failtiú isteach iarratais ón gach uile scríobhneoir le caighdeán mhaith Gaeilge acu.
 
Mar suíomh Éireannach, tuigimid anseo an tábhacht chun a bheith bródúil as ár dteanga agus a bheith ag úsáid na scríobhneoirí iontach atá againn tríd Ghaeilge. Mar eagarthóir, beidh tú ag cruthú smaointe gach seachtain don ailt agus ag bailiú agus ag déanamh eagarthóireacht ar na hailt a bheith ag teacht istigh ó na scríobhneoirí. Le sin, tá súil againn go mbeadh muid in ann tús nua a chuir ar an gcuid Gaeilge sa suíomh le ailt iontach agus fuinneamh nua atá ann.
 
Má tá taithí agat le:
  • Fo-eagraím a dhéanamh.
  • Ag cruthú smaointe don ailt.
  • Ag obair le foireann/ i gceannas an foireann.
  • Ard-chaighdeán i nGaeilge.

Táimid ag iarradh cloisteáil uait!

Is deis den scoth é a bheith ag scríobh agus ag déanamh eagarthóireacht le Campus.ie chun fíor-taithí a fháil le suíomh idirlíon náisiúnta agus do scileanna féin mar iriseoir a fheabhsú. Chomh maith le sin, tá comhpháirtíocht againn le ‘Independent News and Media’ , ag tabhairt deiseanna do na scríobhneoirí is fearr atá againn chun taithí oibre a dhéanamh le INM thar na samhraidh. Is deis iontach é sin sa dhomhain iriseoireachta.

Má gceapann tú go bhfuil tú i gceart don post agus go bhfuil suim agat ann, seol do C.V, dhá ailt a scríobh tú cheana féin agus do litir mhínithe chuig editor@campus.ie. Ádh mór!