Gaeilge

‘see you later alligator’ – gaeilge i dtuaisceart na hÉireann

Tá Tuaisceart na hÉireann agus Rialtas Stormont sáinithe i gconspóid teanga faoi láthair agus é ráite ag ceannaire an DUP Arlene Foster go mb’fhéidir gur cheart Acht Polainnise a bheith ann toisc go bhfuil níos mó cainteoirí Polainnise ná Gaeilge sa Tuaisceart, dar léi.
 
D’admhaigh Edwin Poots, ball den DUP, ar chlár dar teideal, ‘The Nolan Show’ gur margadh idir Rialtas na Breataine agus Sinn Féin amháin iad na moltaí faoin Gaeilge iniata in Comhaontú Chill Rímhinn. Ach os rud é go bhfuil Rialtas na Breataine i gceannas ar Tuaisceart na hÉireann agus go bhfuil an cheart acu cearta na mionlaigh, gaelgeoirí ina measc, a chosaint, ní féidir leis an DUP neamhaird a dhéanamh ar an gcomhaontú atá i bhfeidhm ó 2006.
 
Mhúscail Foster fearg na gcainteoirí Gaeilge nuair a mhaígh sí go hoscailte nach raibh sé i gceist ag an DUP tacú le hAcht na Gaeilge ó thuaidh agus rinne sí samhail idir crogaill agus Sinn Féin ina n-éileamh ar reachtaíocht teanga.
 
De thoradh na ráitis seo tá gluaiseacht darb ainm ‘An Dream Dearg’, bunaithe ag saoráinigh na Tuaiscirt le suim sa Ghaeilge atá den tuairim go bhfuil dímheas ag an DUP ar an teanga agus ar chultúr na Gaeilge. Tá pearsana móra cosúil le Paddy Barnes agus Michael Conlon ag tacú leis an ngluaisecht go gníomhach ar na meáin shóisialta agus íomhá den fháinne báin ar chúlra dearg in úsáid acu.
 
Bhí na daoine óga a ghlac phairt san agóid ar son an Dream Dearg i gcoinne an DUP gléasta mar chrogaill. Agus an pholaiteoir Sinn Féin Gerry Adams ag tabhairt freagra do mheafar Foster, dúirt sé ‘See you later alligator.’ Ach cé go bhfuil imeartas focail agus spraoi ag baint leis, is léir go bhfuil fadhb agus conspóid tromchúiseach taobh thiar de.
 
Le tamaill anuas, tá cinntí déanta ag Stormont stádas na Gaeilge a ísliú sa Tuaisceart. Roimh Nollaig, chuir an tAire Paul Givan críoch le scéim sparántachtaí ‘Líofa’. Freisin, tá maoiniú do fhorbairt ar 5 scoileanna Gaeilge diúltaithe ag Aire Oideachais an DUP.
 
Le déanaí, mhaígh Foster nach gceadófar comharthaíocht turasóireachta dhá theangach. Tá an conspóid seo ina chnámh spáirne i gComhairle Ceantair an Duin, ach go háirithe, áit a bhfuil tromlach náisiúnach.
 
Mar sin, is cinnte go bhfuil fearg na nGaelgeoirí ag fás ar feadh tamaill anois. I rith na seachtaine thug Conradh na Gaeilge cás os comhair Ard-Chúirt Béal Feirste i gcoinne cinneadh Arlene Foster agus an DUP neamhaird a thabhairt ar pholasaithe i leith na Gaeilge sa Chomhaontú Chill Rímhinn. Níl breithiúnas déanta go fóill.